Dağ Çicekleri’nden, Türklük Tohumlarına: Dersim’in Islahında Annelik ve Kız Çocukları (1935-1957)- Zeynep Türkyılmaz

TARİH VAKFI

TOPLUMSAL CİNSİYET TARTIŞMALARI DİZİSİ

Dağ Çicekleri’nden, Türklük Tohumlarına: Dersim’in Islahında Annelik ve Kız Çocukları (1935-1957)

Zeynep Türkyılmaz

Genç Cumhuriyet, en kapsamlı ve yıkıcı askeri operasyonunu Dersim'de 1937-38’de hayata geçirdi. 2010 yılına kadar tabu kalan bu operasyon yaygın biçimde ihanet-kahramanlık çerçevesindeki bir ‘isyan’ kurgusuna yerleştirilmiş, ve “neden Dersim?,  “Dersim’de ne oldu?" sorularına yeterli bir cevap verilmemiştir. Sunum Cumhuriyet kadrolarının Dersim’deki kadınlar ve kız çocukları, anneler ve müstakbel anneler üzerinden geliştirdikleri söylem, analiz ve politikalara bakarak bu sorulara cevap arayacak. Konuşma yakın zamanda gündeme gelen ailelerinden zorla alınan kız çocuklarının yanı sıra, 1937 yılında operasyon dahilinde Dersim’deki askeri bölgelerden ve köylerden toplanan kız çocuklar üzerine yoğunlaşacak. Bu kız çocukları, programı yürütenlerin ifade ettiği gibi, ‘gelecek kuşakları kurtarmak’ ve ‘Türklüğe rücusunu’ sağlamak amacıyla Elazığ Kız Enstitüsü’nde açılan yatılı kısma konuldu. Toplumsal cinsiyet ve çocukluğu yeniden şekillendirmeyi amaçlayan bu  mekanizmalardan hareketle, sunum ‘Dersim’in Islahı’ ya da Fevzi Çakmak’ın ifadesiyle ‘Dersim’in kolonileştirilmesi’nin Cumhuriyet kadroları açısından neden ivedi ve zaruri  bir mevzu olduğunu tartışmaya açacak.

Tarih Vakfı Toplumsal Cinsiyet Tartışma Dizisi:

Son yıllarda kadın tarihi üzerine çalışan araştırmacılar, kadınların ekonomik hayatta, aile ilişkilerinde, hukuk sisteminde varlıklarını göz önüne serdiler, pek çok kadının hikâyesini gün ışığına çıkardılar ve özellikle II. Meşrutiyet sonrası kadın hareketi ve kadın dergiciliği üzerinden kadınların politik varlık ve eylemliliklerini görünür kıldılar. Tarih Vakfı’nda Bahar 2015 döneminden itibaren başlatılmış olan bu tartışma dizisi, mevcut çalışmaları bir başka düzleme taşımayı hedefleyerek,  “toplumsal cinsiyet” kavramı “Osmanlı ve Türkiye özelinde analitik ve eleştirel bir kategori olarak nasıl ele alınabilir?”, “Toplumsal cinsiyet tarihçiliği Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarih yazımına nasıl katkı yapabilir?” ve en önemlisi “Toplumsal cinsiyet tarihçiliği yapmak mümkün müdür?” gibi sorulara cevap aramayı amaçlıyor.

Tarih: 19 Kasım 2015, Perşembe

Saat: 19.00

Yer: Tarih Vakfı, Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 10, Eminönü (Marmara Belediyeler Birliği Binası)

*Katılım herkese açıktır.

Zeynep Türkyılmaz Kimdir?

Doktorasını 2009 yılında University of California at Los Angeles (UCLA) Tarih Bölümü'nde tamamladı.  "Anxieties of Conversion: Missionaries, State and Heterodox Communities in the Late Ottoman Empire," başlıklı doktora tezi Osmanlı, İngiliz ve çeşitli Amerikan Misyonerlik arşivinde yaptığı araştırmalara dayanmaktadır. 2009-2010'da Andrew W. Mellon Vakfı Sawyer Seminar Post-doctora bursuyla University of North Caroline, Chapel Hill'de, 2010-2011 yılında da  Europe in the Middle East/ The Middle East in Europe Seminar Postdoctora bursuyla Berlin'de bulundu. 2011'den bu yana Dartmouth College Tarih Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 1800'lerden günümüze Orta Doğu'da devletlerin oluşumu, toplumsal cinsiyet, din konularında özellikle heterodoksi ve misyonerlik faaliyetlerine odaklanarak ders vermekte ve araştırma yapmaktadır.

İlgili Kişi:

Esra Şavkın

Marjinal Porter Novelli

0212 219 29 71

esras@marjinal.com.tr