Ahmet Hamdi Tanpınar ve "XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi"ni Yeniden Okumak

Açış Konuşması (10:00)

·         Abdullah Uçman

Birinci Oturum (10:30-12:00)

·         Esra Yalçın ve Soner Özcan; “49’dan 56’ya XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi: Üslûp, İçerik, Organizasyon”.

·         Süha Oğuzertem; “"Ortaçağlılık Halinin Devamı: Tanpınar'dan Bir Özet".

·         Alphan Akgül; “XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nde Trajedinin Yokluğu Fikri Doğru Yorumlandı mı?”

·         Günil Özlem Ayaydın Cebe; “Tanpınar’ın Görüşünden Edebiyatın Ulus-Devlet Huzurunda Tarihsel Konumlanışı”.

Yemek Arası

 

İkinci Oturum (13:00- 15:00)

·         Veysel Öztürk; “Ahmet Hamdi Tanpınar’da Yöntem ve Eleştirinin Kaynakları: Bergsoncu Tarihyazımı ve Albert Thibaudet’nin Yaratıcı Eleştirisi”.

·         Mehmet Sümer; "Tanpınar’ın XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi ile Köprülü’nün Türk Edebiyatı Tarihi’nin Metot Açısından Karşılaştırılması".

·         Mehmet Fatih Uslu, "Tanpınar'ın Tarih Kurgusu Neyi Sağladı, Neyi Sakladı?"

·         Erol Köroğlu; XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’ni Edebî Tür Kuramları Eşliğinde Okumak".

 

Kahve Molası

 

Üçüncü Oturum (15:30-17:30)

·         Yalçın Armağan; “Edebiyat Metinlerden mi İbarettir?”

·         Fatih Altuğ; "XIX.  Asır Türk Edebiyatı Tarihi’ni Tanpınar’ın Diğer Metinleriyle Birlikte Okumak". 

·         Handan İnci; “Tanpınar Arşivindeki Belgelere Göre XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nin İkinci Cildi”.

·         Erol Gökşen; "XIX.  Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nin İkinci Cildi Yazılsaydı..."