"Niggermation: Black workers and black power in the factories of Detroit", Dr. Nico Pizzolato

Niggermation:

Black workers and black power in the factories of Detroit

Dr. NICO PIZZOLATO

Middlesex University, London

During the 1960s and 1970s, Detroit, a city that symbolized the promises and woes of Fordism, underwent a staggering transformation. While deindustrialization accelerated during this time, eventually leaving the city an empty industrial shell, its remaining factories were being populated by a new generation of workers: young, black, and steeped in the ideological tenets of both Marxism and Black nationalism. They worked in factories that lagged behind in the much touted race to 'automation', where productivity was rather achieved through the exploitation of black workers than state of the art technology: what they ironically called ‘niggermation’. In quest for both better working conditions and a voice to express their political identity, they combined the issues of ‘race’ and ‘class’ and distilled a powerful critique of the white American establishment, represented by both company managers and union bureaucrats.

Niggermation:

Detroit fabrikalarındaki siyahî işçiler ve siyah iktidar

Dr. NICO PIZZOLATO

Middlesex Üniversitesi, Londra

1960lı ve 1970li yıllarda Fordism’in verilmiş sözlerini ve tasalarını sembolize eden Detroit şehri, sarsıcı bir transformasyona maruz kalmıştı. Bu dönemde sanayisizleşme ivme kazanıp tüm şehre boş bir endüstri kabuğu bırakırken, geriye kalan fabrikalar yeni nesil işçiler ile dolmaya başlıyordu: Genç, Siyahi ve hem Marksizm’in, hem de Siyah milliyetçiliğinin ideolojisinde demlenmiş bir nesil. Bu nesil zaten önceden otomasyonun kazanacağı bilinen yarışlara gecikmeli olarak katılan, üretkeniliğin gelişkin teknolojinin kullanımından çok siyahi işçilerin sömürülmesi ile elde edildiği fabrikalarda çalıştılar: Bu duruma da ironik olarak ‘niggermation’ ismini verdiler. Daha iyi çalışma koşulları yaratmak ve politik kimliklerini ifade etmek amacıyla, ‘ırk’ ve ‘sınıf’ konularını, genç şirket müdürleri ve sendika bürokratları tarafından temsil edilen Amerikan kuruluşlarının damıtılmış bir eleştirisiyle birleştirdiler.

Tarih: 17 Kasım 2015, Salı

Saat: 14.00

Yer: TarihVakfı, Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 10, Eminönü (Marmara Belediyeler Birliği Binası)

*Konferans dili İngilizce'dir.

Nico Pizzolato: He is the author of Challenging Global Capitalism: Labor Migration, Radical Struggle and Urban Change in Detroit and Turin (2013) and the editor of the forthcoming AntonioGramsci: a pedagogy to change the world (2016). He has published extensively on the interplay between racial representations, political identity and social protest in American and European History. He is Senior Lecturer at Middlesex University, London and Fellow of the Royal Historical Society and the recipient of a British Academy grant for the study of coerced labour in the United States.

Nico Pizzolato: Challenging Global Capitalism: Labor Migration, Radical Struggle and Urban Change in Detroit and Turin (2013) kitabının yazarı ve yayına hazırlanmakta olan  Antonio Gramsci: a pedagogy to change the world (2016) kitabının editörüdür. Amerikan ve Avrupa tarihinde ırksal temsiller, politik kimlik ve toplumsal protesto arasındaki karşılıklı etkileşimler konusunda pek çok yayın yapmıştır. Kendisi Royal Historical Society üyesidir ve Londra'da bulunan Middlesex Universitesi'ndeki demli okutman olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda, Amerika'da zorla çalıştırma araştırması için British Academy'den burs kazanmıştır.