“İki Ankara: İmar ve Yangın (1915-1916)” Taylan Esin – Zeliha Etöz

Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Yılı Etkinlikleri (13)

“İki Ankara: İmar ve Yangın (1915-1916)”  Taylan Esin – Zeliha Etöz

Birinci Dünya Savaşı birçok Anadolu şehri gibi Ankara için de çok yönlü gelişmeleri, tehciri, yangını, yıkımı ve yeniden imar faaliyetlerini beraberinde getirir. Tehcir, Ankara vilayetinde Vali Mazhar Bey’in itirazı sonucu nispeten geciktirilir ise de 1915 Temmuz’unda onun yerine atanan yeni Vali Vekili Atıf’ın ve Polis Müdürü Bahaeddin’in idaresinde bütün şiddetiyle başlar. Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları’nın bu haftaki konuğu olan ve yakın zamanda 1916 Ankara Yangını. Felaket’in Mantığı (İstanbul: İletişim, 2015) adlı kitapları yayımlanan Tarih Araştırmacısı Taylan Esin ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Zeliha Etöz sunuşlarında, Mazhar Bey’den sonra Ankara'da görev yapan iki vali ve bunların döneminde şehrin kaderinin nasıl değiştiği ele alacaklar: Atıf Bey döneminde başlatılan Ermeni tehciriyle beraber, emval-i metruke yağmalanır ve şehirde İttihat ve Terakki Kulübü ile darüleytamın (yetimhane) inşasına yönlendirilir. Yağma ve tasfiye, daha önce Diyarbekir Vilayetinde tehciri katliama dönüştüren Dr. Mehmet Reşit'in döneminde de sürer, ama bu kez şehrin Hıristiyan mahallesi yanar. Esin ve Etöz sunuşlarında, söz konusu iki dönem arasındaki farktan yola çıkarak, Birinci Dünya Savaşı'nda kent yangınlarının hangi koşullarda/neden çıktığını tartışacaklar.

 

29 Mayıs 2015, Cuma

Saat: 18:00-20:00

Yer: Selanik Caddesi, 82/30, Tankut İş Merkezi, 5. Kat, Kızılay-Ankara

(İrtibat: 0312 424 05 10)