“Cephede Osmanlı Askeri: Birinci Dünya Savaşı'nda Irak Cephesinde Sosyal Boyut” Orhan Avcı

Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Yılı Etkinlikleri (14)

“Cephede Osmanlı Askeri: Birinci Dünya Savaşı'nda Irak Cephesinde Sosyal Boyut”  Orhan Avcı (Dr., Kırıkkale Üniversitesi)

Ankara Tartışmaları’nın bu haftaki konuğu olan, Kırıkkale Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Orhan Avcı, konuşmasında Birinci Dünya Savaşı’nda Irak cephesindeki Osmanlı askerinin savaş tecrübesinin farklı yönlerini ele alacak.  Tarihyazımı Birinci Dünya Savaşı’nı farklı yönleriyle inceliyor. Son yıllarda savaşın diplomatik ve siyasî yönlerinin yanısıra cephelerle cephe gerisindeki asker ve insan hikâyeleri de daha fazla çalışılmaya başlandı. Çünkü muharebe alanlarında istatistiki rakamlardan ibaret olmaması gereken bir yaşanmışlık da söz konusu. Osmanlı'nın Irak cephesindeki durum da bunun istisnası değildi. Dr. Orhan Avcı, günü gününe tutulan kayıtlar eşliğinde sadece cephe savaşına değil cephe hayatına da yakından bakacak. Osmanlı ordusunun sağlık meseleleri, eğitimi, disiplini, haberleşmesi, ulaşımı, iaşesi, giydirilmesi, savaş alanındaki halkla ilişkileri, iktisadi durumu, müttefik personelle ilişkiler gibi birçok boyutunu tartışmaya açacak.

 

5 Haziran 2015, Cuma

Saat: 18:00-20:00

Yer: Selanik Caddesi, 82/30, Tankut İş Merkezi, 5. Kat, Kızılay-Ankara

(İrtibat: 0312 424 05 10)