“Birinci Dünya Savaşına Dünya Tarihi ve Bilim Tarihi Zaviyesinden Bakmak” Elizabeth B. Frierson

Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Yılı Etkinlikleri (15)

“Birinci Dünya Savaşına Dünya Tarihi ve Bilim Tarihi Zaviyesinden Bakmak”  Elizabeth B. Frierson (Prof., Cincinnati Üniversitesi, Tarih Bölümü)

Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları’nın 1914-1915 dönemini yine Birinci Dünya Savaşı’na alternatif bir bakış denemesiyle bitiriyor. Yıl boyunca sıkça vurguladığımız özelliğiyle, bu “global savaş”ın karmaşık tarihinin bütüncül bir perspektifle nasıl yazılabileceği sorusu hâlâ tarihçileri etkilemeye devam ediyor; yeni perspektif arayışlarına sevk ediyor. Son yılların daha geniş açılı yaklaşımlarına rağmen, savaş hakkında yazılanların çoğunluğu büyük ölçüde Batı Avrupa’da yaşanan savaşın yine Batı Avrupa perspektifinden yazılmasından ibaret. Diğer bir deyişle, Osmanlı boyutu, kolonyal askerlerin öyküsü, Rusya ve hatta Habsburg muharebeleri bu büyük harbin bütüncül tarihine kolayca eklemlenmiyor, aksine yan hikâyeler olarak ele alınıyor. Cincinnati Üniversitesi Tarih bölümü öğretim üyelerinden olan ve bir süredir Ankara’da Kızılay Arşivi’nde araştırma yapmakta olan Prof. Elizabeth B. Frierson, bu tarihyazımı sorununa bilim tarihi, özellikle tıp tarihi perspektifinden yaklaşarak çözüm arayacak.

12 Haziran 2015, Cuma

Saat: 18:00-20:00

Yer: Selanik Caddesi, 82/30, Tankut İş Merkezi, 5. Kat, Kızılay-Ankara

(İrtibat: 0312 424 05 10)