“Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Seferberliği ve Köylü Kadınlarına Yönelik Şiddet” Elif Mahir Metinsoy

Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Yılı Etkinlikleri (12)

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Seferberliği ve Köylü Kadınlarına Yönelik Şiddet

Dr. Elif Mahir Metinsoy, ODTÜ Tarih Bölümü

Ankara Tartışmaları’nın bu haftaki konuğu olan Elif Mahir Metinsoy, konuşmasında Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihe karıştığı ve Osmanlı coğrafyasındaki toplumların derinden sarsıldığı bir dönem olan Birinci Dünya Savaşı yıllarında kadınların, özellikle de yoksul köylü kadınların, savaş seferberliğinden, ekonomik politikalardan ve gelişmelerden nasıl etkilendiğini ele alacak. Osmanlı kadınlarının önemli bir kısmının açlık, kıtlık ve aşırı yoksullaşmaya maruz kaldığı bu dönemde, toplumu ve orduyu beslemekle görevlendirilen, ağır vergiler ödeyen, ürünleri gasp edilen ve köyleri dışına gönderilerek zorla çalıştırılan köylü kadınların karşılaştığı kendilerine özgü sıkıntılardan söz edecek olan Mahir Metinsoy, köylü kadınların söz konusu ekonomik şiddet karşısında haklarını nasıl aradıkları üzerinde duracak. Mahir Metinsoy, Osmanlı-Türk tarih yazımında çok az bilinen bir grup olan köylü kadınları ile ilgili bu konuşmasında köylü kadınların mücadelesinin savaş sonrası dönemde yasal bir zemine kavuşan vatandaşlık hakları ve medeni haklar açısından öneminin altını çizecek. 

 

22 Mayıs 2015, Cuma

Saat: 18:00-20:00

Yer: Selanik Caddesi, 82/30, Tankut İş Merkezi, 5. Kat, Kızılay-Ankara

(İrtibat: 0312 424 05 10)