İstanbul Mektebi Seminerleri

İSTANBUL MEKTEBİ SEMİNERLERİ

 

“Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadının Dünyası” semineri 20 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek.


Tarih Vakfı İstanbul Mektebi programı sonbahar seminerleriyle devam ediyor.

Prof.Dr. Namık Sinan Turan’ın verdiği  "Doğu Roma'dan Osmanlı'ya 1000 yıl/İktidar-İkonografi-Mimari", “Osmanlı İstanbulu’nun Levanten Yüzü: Galata-Pera” ve “Osmanlı İmparatorluğu'nda İktidarın Kadın Yüzü: Harem” seminerlerinin gördüğü ilgi üzerine 20 Şubat  Cumartesi günü saat 14:00-16:00 arasında gerçekleşecek olan seminer,  arzu eden herkese açık; katılım ücreti ise 100 TL’dir.

Tarih Vakfı’nda verilecek seminere katılmak için tarihvakfi@tarihvakfi.org.tr’ye yazarak kayıt yaptırmak  ve 12 Şubat Cuma gününe kadar katılım ücretini yatırmak gerekiyor.

 

İstanbul Mektebi Seminerleri

“Osmanlı İstanbulu’ nun Levanten Yüzü: Galata-Pera” Semineri 27 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek.

Tarih Vakfı İstanbul Mektebi programı yaz seminerleriyle devam ediyor.

6 Haziran Cumartesi günü kapalı bir gruba Prof.Dr. Namık Sinan Turan’ın verdiği  "Doğu Roma'dan Osmanlı'ya 1000 yıl/İktidar-İkonografi-Mimari" başlıklı seminerin gördüğü ilgi üzerine bu defa  iktidarın karşısına, Pera’ya bakıyoruz.

 

Tarama Sonuçları Sunumu

Tarama Sonuçları Sunumu: Ermenistan ve Türkiye'de Tarih Ders Kitaplarında Milliyetçilik ve Cinsiyetçilik

Türkiyeli ve Ermenistanlı öğretmenler ve akademisyenler, Ocak-Mart 2017 tarihleri arasında "Hatırlama ve Unutma Politikaları: Tarihçiler ve Tarih Öğretmenleri Ermenistan-Türkiye İlişkileri Bağlamında Ağ Kuruyor" projesi kapsamında her iki ülkede orta öğretim seviyesinde okutulmakta olan ders kitaplarını taradılar. Bu kitaplarda yer alan düşmanlık yaratıcı, milliyetçi, ayrımcılığa dayalı ve cinsiyetçi anlatılar, imgeler ve kurgular eleştirel bir bakış açsısıyla ortaya kondu. Çalışmalar sonrasında hazırlanan rapor ve dikkat edilmesi gereken prensipler Mayıs ayında Erivan'da düzenlenecek uluslararası bir konferansta sunulmadan önce İstanbul'da kamuoyuyla paylaşılıyor. 

Yer: Tarih Vakfı
Tarih: 22 Nisan 2017
Saat: 14.00-16.00
Konuşmacılar: Özlem Çaykent, Pınar Sayan, Maria Karapetyan, Fırat Güllü, Ömer Turan
Konuşma Dili: Türkçe-İngilizce

 

NOT: Proje ortakları arasında Tarih Vakfı, Imagine Center for Conflict Transformation, Bilgi Üniversitesi SEÇBİR Merkezi ve Association of Young Historians bulunmaktadır. Proje; Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı kapsamında, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye ve Ermenistan Temsilcilikleri’nin desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
 

--- 

 
Presentation of Monitoring Results: Nationalism and Sexism in History Textbooks in Turkey and Armenia

As a part of the project “Politics of Memory and Forgetting: Network Building for Historians and History Educators in the Context of Armenia-Turkey Relations” historians and history educators from Turkey and Armenia prepared a report on the analysis of history textbooks in Turkey and Armenia. The report will be presented in Istanbul before its launch in Yerevan in May during an international conference.

Location: History Foundation
Date: 22 April 2017, 14.00-16.00
Speakers: Özlem Çaykent, Pınar Sayan, Maria Karapetyan, Fırat Güllü, Ömer Turan
Languages: Turkish and English


The project partners are History Foundation, Imagine Center for Conflict Transformation, Bilgi University SECBIR Center, and Association of Young Historians. The project takes place within the framework of the programme Support to the Armenia-Turkey Normalisation funded by the European Union, and with the support of Friedrich Ebert Stiftung Turkey and Armenia representations.