İzmir Yedi İklim Söyleşileri

İkinci Dünya Savaşı Türkiye'si

İlhan Tekeli


Türkiye Cumhuriyeti tarihi konusunda yapılan hemen hemen tüm çalışmalarda İkinci Dünya Savaşı bir dönüm noktası olarak gösterilmiştir. Bu savaş sonrasında Türkiye'nin dış politikasında, ekonomi politikasında ve siyasal rejiminde çok önemli dönüşümler gerçekleşmiştir. Türkiye'de meydana gelen bu kapsamlı değişim, sadece dış konjonktür değişmeleriyle değil, toplumsal değişimlerle birlikte değerlendirildiğinde anlaşılabilir. Prof. Dr. İlhan Tekeli'nin söyleşisi bu çerçevede bir değerlendirmeyi hedef alacak…

 

Sınırları Aşmak Paneli

Tarih Vakfı ve Fransız Kültür Merkezi'nden Sınırları Aşmak paneli

27 Mart Cuma günü gerçekleşecek olan panel, ‘sınır olgusu’ ve Türk-Ermeni sınırında son 30 yılda yaşanan politik, ekonomik ve kültürel değişimleri tartışmayı hedefliyor.

26 Mart 2015 Perşembe günü Fransız Kültür Merkezi’nde açılacak olan Sınırları Aşmak adlı fotoğraf sergisi vesilesiyle gerçekleşecek olan panelde, Ara Koçunyan, Mesut Tufan, Neşe Özgen ve Pakrat Estukyan konuşmacı olarak yer alacak. Panelin moderatörlüğünü ise tarihçi Bülent Bilmez yapacak.

Tan Evi Nisan Ayı Etkinliği

Tan Olayı: Türkiye'nin Çok Partili Döneminde Siyasi Şiddet ve Basın

The Tan Olayı: Political Violence and the Press in Turkey's Multiparty Period

James Ryan

Tarih Vakfı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti işbirliğiyle düzenlenen Tan Evi Etkinlikleri, 6 Nisan’da James Ryan’ı konuk ediyor.

Tan Evi Mart Ayı Etkinlikleri

Tan Evi’nin Mart ayı konukları Gazeteci-yazar Orhan Koloğlu ve

mizah tarihçisi-yazar Turgut Çeviker

1945 yılındaki  Tan Baskını sonucunda yıkılan Tan Matbaası’nın yerine inşa edilen Halil Lütfü Dördüncü İşhanı’nda açılan Tan Evi, Mart ayında iki önemli söyleşiye ev sahipliği yapıyor.